Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych (‘Dane Osobowe’).
Administratorem danych osobowych jest Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381663427, e-mail: [email protected], www.wozimyludzi.pl (‚Seba-Trans’).
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Seba-Trans dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Seba-Trans, dotyczącej usług świadczonych przez Seba-Trans (w szczególności usługi przewozu osób bądź wynajmu samochodów) bądź sprzedaży produktów oferowanych przez Seba-Trans. Ponadto, Seba-Trans może wykorzystywać Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Seba-Trans, w tym profilowania Danych Osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. Dla celów marketingowych Seba-Trans może również przetwarzać Dane Osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora: [email protected]. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Seba-Trans, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług. Dane Osobowe będą przechowywane przez Seba-Trans dla potrzeb realizacji Umowy przez okres realizacji Umowy i 6 miesięcy po tym okresie. W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Seba-Trans będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Użytkownika bądź cofnięcia zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do żądania od Seba-Trans dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Seba-Trans.